UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Popularnonaukowa publikacja przeznaczona nie tylko dla historyków sztuki. 29 bogato ilustrowanych rozdziałów poświęconych jest intrygującym zabytkom – są wśród nich obrazy, ryciny, fotografie. Tytułowi Mistrzowie i dyletanci to znakomici polscy artyści, działający w XIX wieku w Królestwie Polskim i za granicą, ale także twórcy mało obecnie znani lub niemal zupełnie zapomniani.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Amorek z gałęzią mirtu, nr inw. Wil. 1588, obraz w trakcie konserwacji, 2002 r., fot. W. Holnicki. Zdjęcie cyfrowe

Amorek z gałęzią mirtu, fot. W. Holnicki.jpg

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie