UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Wizyta Leonida Breżniewa w Wilanowie, 1962 r., fot. B. Seredyńska. Skan z negatywu cz-b

Wizyta Leonida Breżniewa w Wilanowie, fot. B. Seredyńska

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie