UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przedstawia książkę poświęconą trzem twórcom i prowadzonym przez nich warsztatom, najważniejszym dla rzeźby Warszawy doby saskiej. Autor przedstawia nie tylko ich dokonania, ale także przybliża źródła ich stylu i sposób organizacji produkcji. Publikacja odpowiada na pytanie o czynniki, które sprawiły, że to właśnie warsztaty Bernatowicza, Plerscha i Vogta zmonopolizowały warszawski rynek późnobarokowej i rokokowej rzeźby.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Pałac od strony wjazdu, 2012 r., fot. W Holnicki. Zdjęcie cyfrowe

Pałac od strony wjazdu, fot. W. Holnicki.jpg

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie