UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_silva rerum logo_m.jpg

Wilanowska Silva Rerum to seria, która w popularnej formie udostępnia wyniki badań naukowych i przybliża bogactwo kultury staropolskiej. Z tych opowieści wyłania się fascynujący obraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle nowożytnej Europy.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Pałac od strony ogrodu, l. 1994-2000, fot. M. Wideryński. Skan z diapozytywu

Pałac od strony ogrodu, fot. M. Wideryński.jpg

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie