UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX w. jest zbiorem tekstów ukazujących bogactwo inspiracji i wpływów jakie wywarły te szczególne podróże na naszą kulturę. Czytelnik tomu znajdzie się - obok podróżnego - w centrum drogi, na szlaku, który prowadzi przez Wielką Europę kultury, edukacji, duchowych potrzeb, przyjemności, biznesu i pobytów w kurortach. Polska osiemnastowieczna Wielka Podróż została przez Autorów książki udokumentowana jako uczestnictwo i rzeczywiste współtworzenie kultury europejskiej.


Dawne zdjęcia wilanowskiej rezydencji

album zdjęć

Pałac od strony ogrodu, 2012 r., fot. M. Kulpa. Zdjęcie cyfrowe

Pałac od strony ogrodu, fot. M. Kulpa

Galeria Archiwum Fotograficznego
Muzeum Pałacu w Wilanowie