UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Książka pełna świetnych anegdot i barwnych opisów, jednocześnie uczona i popularna, traktuje o dziejach „tytoniowego ziela”. Autor, znakomity znawca przedmiotu, przywołuje żałosny przykład „pierwszego europejskiego tytoniarza” p. Rodriga de Jerez, którym zajęła się św. Inkwizycja, gdyż palenie tytoniu uważano podówczas za oznakę przyjaźni ze wszelkim diabelstwem. Wylądował na siedem (!) lat w więzieniu.


Plafon „Jutrzenka” pędzla A. Kokulara w dawnej Wielkiej Sali Bibliotecznej

album zdjęć

Oczyszczono odwrocie i lico obrazu, usunięto pociemniały werniks, zmienione kolorystycznie retusze i stare, zbyt szeroko położone uzupełnienia zaprawy. Oryginalne płótno wzmocniono nowym płótnem dublażowym, co wiązało się z kilkuetapowymi działaniami angażującymi wieloosobowy zespół pracowników. Po wypełnieniu ubytków zaprawy obraz naciągnięto na aluminiowe krosno. Malowidło zawerniksowano i uzupełniono ubytki warstwy malarskiej.

63_jutrzenka napiecie na zluminiowe krosna.jpg
A.Kokular, Autoportret, ok. 1831, fragment, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, fot. Z. Reszka

Kokular Aleksander (artykuł, Silva Rerum)

Aleksander Kokular (1798-1846) – był znanym warszawskim malarzem i twórcą szkolnictwa artystycznego w Warszawie. Studiował od 1814 r. w Akademii …

63_zwierciadlany callot i sztukat przed kons.jpg

„Jutrzenka” pędzla J. Reisnera – konserwacja plafonu w Gabinecie Zwierciadlanym (artykuł)

Przed konserwacją kolorystyka pomieszczenia ograniczała się do trzech barw: złota, jasnej szarości przemalowań drewnianych elementów boazerii i ciemnej zieleni tła …

44_biblioteka wilanowska.jpg

Wokół biblioteki. Wilanów czasu rozbiorów (artykuł, Silva Rerum)

Pałac w Wilanowie postrzegany jako perła polskiego baroku niewielu kojarzy się z ważnym polskim ośrodkiem naukowym okresu zaborów. Swą renomę Wilanów …