UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Plafon „Jutrzenka” pędzla A. Kokulara w dawnej Wielkiej Sali Bibliotecznej

album zdjęć

Długotrwałe działanie mikroorganizmów spowodowało degradację oryginalnego płótna, wzmocnionego w przeszłości dwoma warstwami dublażowymi. Na odwrociu, w miejscach rozwoju grzybów, pojawiły się rozległe, ciemne plamy. Niesprzyjające warunki były także powodem uszkodzeń warstwy malarskiej. Na jej powierzchni powstały przebarwienia, stare retusze uległy zmianom kolorystycznym, werniks pociemniał. Wszystko to miało niekorzystny wpływ na odbiór malowidła, obniżając jego wartość artystyczną.

63_jutrzenka fragm amorki w trakcie.jpg
A.Kokular, Autoportret, ok. 1831, fragment, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, fot. Z. Reszka

Kokular Aleksander (artykuł, Silva Rerum)

Aleksander Kokular (1798-1846) – był znanym warszawskim malarzem i twórcą szkolnictwa artystycznego w Warszawie. Studiował od 1814 r. w Akademii …

63_zwierciadlany callot i sztukat przed kons.jpg

„Jutrzenka” pędzla J. Reisnera – konserwacja plafonu w Gabinecie Zwierciadlanym (artykuł)

Przed konserwacją kolorystyka pomieszczenia ograniczała się do trzech barw: złota, jasnej szarości przemalowań drewnianych elementów boazerii i ciemnej zieleni tła …

44_biblioteka wilanowska.jpg

Wokół biblioteki. Wilanów czasu rozbiorów (artykuł, Silva Rerum)

Pałac w Wilanowie postrzegany jako perła polskiego baroku niewielu kojarzy się z ważnym polskim ośrodkiem naukowym okresu zaborów. Swą renomę Wilanów …