UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Usługa polegająca na kompleksowym prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych w projekcie "www.muzeach", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 oraz dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Znak sprawy: KF.AZ.2401.15.AZ.2019

opublikowano 09.09.2019 r.

opublikowano 19.09.2019 r.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook