UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Usługi dozoru ekspozycji

Zamawiający, stosownie do treści art. 138o ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych niniejszym zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn.:

Usługi dozoru ekspozycji

Numer postępowania: 5/UD/2017

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wzmiankowe ogłoszenie jest zamieszczone od dnia 07.11.2017 r. na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego, który przygotował i prowadzi przedmiotowe postępowaniu w imieniu Zamawiającego:

 

http://centrumpzp.eu/ogloszeniapzp/?page_id=20

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook