UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przedstawia książkę poświęconą trzem twórcom i prowadzonym przez nich warsztatom, najważniejszym dla rzeźby Warszawy doby saskiej. Autor przedstawia nie tylko ich dokonania, ale także przybliża źródła ich stylu i sposób organizacji produkcji. Publikacja odpowiada na pytanie o czynniki, które sprawiły, że to właśnie warsztaty Bernatowicza, Plerscha i Vogta zmonopolizowały warszawski rynek późnobarokowej i rokokowej rzeźby.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Wsiadana, w: Muza Polska, albo Na szczęśliwą Expeditią Nayjaśnieyszego i Naypotęznieyszego Pana, Jana III z łaski Bożey Krola Polskiego W. X. L. etc. etc. Pana naszego miłościwego, do obozu przeciwko Turkom wsiadana przy publicznym tey wesołości akcie

Sobiesciana

Łaganowski, lektor języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, z okazji zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem ułożył pieśń dedykowaną Radzie Miasta Gdańska oraz innym gdańskim urzędnikom (między innymi burmistrzowi). Sobieski zostaje przedstawiony w niej jako obrońca ojczyzny, poskromiciel państwa tureckiego. Autor wspomina bitwę pod Chocimiem, następnie sławi kolejną wiktorię Sobieskiego – tym razem pod Wiedniem. Poeta zachęca króla do dalszych ataków na Imperium Osmańskie, do zwiększenia wpływów sarmackiego słońca kosztem tureckiego półksiężyca. Oddaje króla pod opiekę Boga i życzy mu wiecznej sławy. Dodatkowo zapewnia o miłości i wierności, jaką wobec Sobieskiego żywi miasto Gdańsk.

logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook