UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania "Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie - zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach' oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: KF.AZ.2401.4.AZ.2018

opublikowano 12.07.2018 r.

opublikowano 16.07.2018 r.

opublikowano 20.07.2018 r.

opublikowano 09.08.2018 r.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook