UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu budynku dawnej Słodowni wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

ZNAK: KF.AZ.2401.6.JM.2018

16 lipca 2018 r. opublikowano:

26 lipca 2018 r. opublikowano

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook