UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Stanisław Kostka Potocki był wielkim erudytą, znawcą sztuki i działaczem oświatowym - człowiekiem przeświadczonym, że polskie warstwy oświecone muszą poznać dorobek nauki europejskiej. Zaliczał się do tych członków późnooświeceniowego establishmentu, którzy - w bardzo trudnych warunkach politycznych - za swe główne zadanie uznali wspieranie rozwoju polskiej kultury.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie konserwacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, konserwacji przepompowni ścieków i separatora tłuszczów

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30.000 euro

Znak sprawy: KA.2402.02.AC.2018

17.01.2019 r. opublikowano:

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook